Obnova kapacity Pb, Gel, AGM baterií a článků

Desulfatace bateriových článků na bázi olova

Počet

Klíčovým faktorem určujícím dobu životnosti a použitelnosti olověných akumulátorů je tzv. sulfatace. Dle některých zdrojů více než 80% všech olověných akumulátorů končí svoji životnost právě kvůli sulfataci.

 

Bylo zjištěno, že pulsy o určité frekvenci, tvaru a amplitudě, aplikované po určitou dobu na elektrody akumulátoru způsobí - laicky řečeno - rozdělení sulfátu olovnatého - PbSO4 na Pb a SO4, přičemž tyto dvě složky se vrátí tam kam patří: Pb na elektrody a SO4 do elektrolytu. To se projeví zvýšením hustoty elektrolytu. To znamená (za předpokladu jinak nepoškozeného akumulátoru) obnovu kapacity v mnoha případech až k výrobní hodnotě, zejména u nepříliš starých akumulátorů.

 

Díky profesionálnímu přístroji - desulfátoru - obnovíme kapacitu vašich baterií.

Takto obnovené baterie vám mohou sloužit v elektrickém vozidle nebo ostrovním systému dalších několik let.

 

Ceny dohodou.